607 543 141

ul. Jana III Sobieskiego 15, 02-930, Warszawa - Mokotów

Pon-Pt. 6:30 18:00     przedszkole po Angielsku EN przedszkole po Angielsku IT

Zasady postępowania z dzieckiem

 • Zasady postępowania z dzieckiem - przedszkole wilanówKonsekwencja w postępowaniu, stawianie jasnych granic, co dziecku wolno, a czego nie może wykonywać.

    Konsekwencje to takie środki, które pomagają utrzymać dyscyplinę, a nie są zależne od humoru osoby, która je „wymierza”. Pokazują jakie zachowania prowadzą do jakich skutków. Jest to szczególnie ważne w wychowaniu dzieci nadpobudliwych, gdyż te mają ogromny problem z przewidywaniem następstw swojego zachowania. Konsekwencja powinna być związana z określoną zasadą. Powinna być również:

- szybka - czyli powinna nastąpić zaraz po przewinieniu dziecka,
- skuteczna - czyli doprowadzona do końca,
- sprawiedliwa - czyli odpowiednia do przewinienia,
- słuszna - związana z rzeczywistym przewinieniem dziecka,
- sympatyczna - wyrażona bez nienawiści,
- słowna – wyrażona słownie, nie cielesna! 

    W odróżnieniu od kary konsekwencja nie wzbudza złości i agresji dziecka, nie przekazuje mu również informacji, że jest złym dzieckiem, które należy ukarać, po prostu lepiej się kojarzy. Jeśli więc dziecko zrobi coś złego, złamie pewne zasady, a my pozwolimy mu ponieść za to, jak najszybciej konsekwencje -dziecko prawdopodobnie będzie starało się więcej tego nie powtórzyć. Z czasem wystarczy samo ostrzeżenie. Konsekwencje, zarówno te negatywne jak i pozytywne oraz zasady i normy zachowań najlepiej spisać w przystępny dla dziecka sposób i systematycznie je powtarzać.

 • Należy wyznaczać niezbyt odległe działania, jasno je określić, formułując krótkie komunikaty ( jasne i zrozumiałe dla dziecka) oraz wyznaczyć  sposób ich realizacji.

    Chwiejna koncentracja i duże rozproszenie uwagi powoduje kierowanie swoich zainteresowań na coraz to inne bodźce, a w rezultacie zapominanie i porzucanie rozpoczętego zadania.

 • Systematyczne przyzwyczajenia i wdrażanie dziecka do finalizowania każdego rozpoczętego zadania.
 • Stała kontrola i przypominanie o obowiązkach oraz pomoc w ich realizacji.
 • Uczymy samodzielności - dotyczy to ubierania, mycia, dbania o porządek itp., pozwalając dziecku decydować w tych sytuacjach,  w których jest to możliwe.
 • Uczymy odpowiedzialności, obowiązkowości i systematyczności, np. przydzielając jakieś drobne zadania w domu, np. opieka nad zwierzątkiem.
 • Uczymy  cierpliwości i wytrwałości w pokonywaniu trudności - warto stosować wzmocnienia pozytywne : „potrafisz”,  „spróbuj jeszcze raz”, dyskretnie wspomagamy, chwalimy za wysiłek i pilnujemy by dziecko doprowadziło rozpoczętą pracę do końca.
 • Wyrabiamy umiejętność współpracy i współdziałania – przydzielamy cząstkowe zadania, które przy współpracy członków rodziny bądź innej grupy będą prowadzić do osiągnięcia wspólnego celu.
 • Ustalamy w domu pewne zasady i egzekwujemy ich respektowanie, nagradzamy i wyciągamy konsekwencje.
 • Uczymy kompromisów i liczenia się z potrzebami innych.
 • Uczymy  umiejętności słuchania – wydawania polecenia dotyczącego wykonania drobnych zajęć, wymagających koncentracji uwagi i konsekwentnie pilnujemy, czy dziecko je wykonuje, ale też empatycznie słuchamy dziecko z zachowaniem postawy akceptacji.
 • Uczymy panowania nad emocjami w niektórych sytuacjach - nie należy ich tłumić ani wypierać. Warto zachęcać dziecko do szczerego mówienia o swoich, szczególnie negatywnych emocjach, uczuciach, które przeżywa: „jestem zły, niezadowolony” itp. Dobrze jest pozwalać dziecku na odreagowanie przykrych emocji. Należy okazać, że rozumiemy uczucia dziecka, samo okazanie zrozumienia: „widzę, że jesteś zły” uspokaja dziecko.
 • Zapewniamy możliwość częstych kontaktów z rówieśnikami, przyczyniać one się będą do wyrabiania umiejętności współżycia w grupie.
 • Dużo rozmawiamy z dzieckiem na tematy dotyczące różnych sytuacji społecznych - uczymy rozumienia co jest dobre, a co złe.
 • Czasem pozwól sobie na odstępstwa od zasad, np. nie zmuszaj dziecka do wczesnego położenia się spać, kiedy trwa impreza rodzinna i dziecko świetnie się bawi.
 • Za dobrze wykonane zadania chwal dziecko i nagradzaj je. Wystrzegaj się jednak przekupywania. Ważne, by dziecko przejmowało zadania jako własne. W końcu zrozumie, że w życiu obowiązują zasady, do których musi się dostosować. Dzięki temu, kiedy podrośnie, będzie sobie lepiej radziło ze stresem, stanie się silniejsze, zaradniejsze, nauczy się czerpać z życia więcej radości i więcej z siebie dawać.