607 543 141

ul. Jana III Sobieskiego 15, 02-930, Warszawa - Mokotów

Pon-Pt. 6:30 18:00     przedszkole po Angielsku EN przedszkole po Angielsku IT

Zajęcia prowadzone w ramach czesnego

Zajęcia prowadzone w ramach czesnego

 

Język angielski

Nie od dzisiaj wiadomo, że dziecko przyswaja nowy język znacznie szybciej i łatwiej niż dorosły, na co ma wpływ i większa ciekawość świata, i fakt uczenia się jakby instynktownie, bez żadnego wysiłku. Można zauważyć, że u małych dzieci poznawanie obcego języka przebiega tak samo, jak ojczystego, za pomocą obserwacji, słuchania, instynktownego dopasowywania słownictwa i konstrukcji gramatycznych. Zanim jeszcze dziecko dowie się od rodziców lub innych starszych osób, że nauka jest trudna i męcząca, zdąży wykorzystać naturalne zdolności i opanuje przynajmniej podstawy tego języka, którym zostanie otoczone.

W Katolickim Niepublicznym Przedszkolu Językowym „Dzieciątka Jezus” nauka języka angielskiego odbywa się codziennie i prowadzona jest przez wykwalifikowanego nauczyciela z wykorzystaniem takich metod, jak:

  • TPR - metoda reagowania całym ciałem;
  • komunikacyjna - przygotowuje do mówienia i zachowania się w sytuacjach dnia codziennego;
  • audiolingwalna - powtarzanie przez dzieci zwrotów, słów lub całych zdań oraz nauka wierszyków i piosenek;
  • projektów – samodzielna realizacja zadania przygotowanego przez nauczyciela.

 

Język włoski

Uważamy, że naukę języków obcych warto rozpocząć jak najwcześniej, uczyć mogą się już nawet 2-latki. Podczas zajęć dzieci cały czas są aktywne - nie tylko się uczą, ale także bawią językiem. Daje to naszym maluchom większą satysfakcję z nauki oraz stanowi ogromną do niej motywację. Zajęcia z języka włoskiego odbywają się 3 razy w tygodniu.

 

Rytmika

Dzieci przejawiają wielką potrzebę aktywności muzycznej, dlatego bardzo ważne jest by proces wychowawczy był właściwie zorganizowany i by aktywność i potrzeby dziecka były umiejętnie wykorzystane. Na zajęciach umuzykalniających w naszym przedszkolu, nauczycielka dostosowuje program do nauczania i możliwości rozwojowych dzieci w celu optymalnego wykorzystania zdolności muzycznych poszczególnych wychowanków. Zajęcia z rytmiki odbywają się 2 razy w tygodniu.

 

Artyści Rozwoju - zajęcia grupowe z psychologiem

W naszym przedszkolu nad prawidłowym rozwojem emocjonalnym i społecznym dzieci czuwa psycholog. Prowadzi obserwację, bada gotowość dziecka do rozpoczęcia nauku, a dla potrzebujących dzieci prowadzi zajęcia wspomagające rozwój. Ponadto współpracuje z nauczycielami w celu rozwiązywania problemów wychowawczych w grupach.

 

Grupowe zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne (ortofoniczne) odbywają się raz w tygodniu. Opierają się na zasadach proponowanych przez pedagogikę zabawy, która ma na celu pomoc w nauce mowy i rozwijaniu niezbędnych dla jej poprawnego funkcjonowania aspektów tj. sprawność narządów mowy, prawidłowy tor oddechowy, poprawna artykulacja i kompetencje fonologiczne.

 

Opowieści biblijne

Zajęcia te nastawione są na uwrażliwienie na kwestie religii katolickiej i odkrywanie Boga jako dawcy świata i życia. Podczas zajęć dzieci zapoznawane są z Biblią i uczą się przygotowywać się do nadchodzących świąt. Podczas tych spotkań poznają również najważniejsze modlitwy i pieśni.

 

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Trening Umiejętności Społecznych to cotygodniowe zajęcia grupowe dla dzieci, które mają trudności w komunikowaniu się i współpracowaniu z rówieśnikami czy panowaniu nad emocjami. Polecane są również dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera. Trening polega na pracy nad zmianą zachowań z niewłaściwych na społecznie pożądane odbywa się za pomocą ściśle zaprogramowanego i zaplanowanego sposobu. Podczas treningu ćwiczone są umiejętności deficytowe dla osób w danej grupie.

 

Spotkania z przyrodą

Spotkania z przyrodą to element wychowania przedszkolnego, którego celem jest przybliżenie dzieciom środowiska naturalnego, nauczenie szacunku dla roślin i zwierząt. W zajęciach przyrodniczych stosujemy metody aktywizujące dzieci, dlatego  pod okiem opiekunów prowadzą samodzielne obserwacje zjawisk przyrodniczych na podstawie ciekawych doświadczeń i badań. Stwarzamy dzieciom możliwość obcowania z przyrodą i odkrywania radości, jaką dostarcza kontakt z naturą.

 

Kuchcikowo

Dzieci uwielbiają eksperymenty w kuchni. Kochają ugniatanie ciasta, mieszanie, oblizywanie łyżek, wykrawanie ciasteczek, lepienie pierogów, lukrowanie, dekorowanie i wreszcie podjadanie w trakcie gotowania. W naszym przedszkolu dajemy dzieciom możliwość sprawdzenia się w sztuce kulinarnej. Uczymy je przyrządzania prostych i smacznych potraw, a przede wszystkim zasad higieny pracy w kuchni oraz bezpieczeństwa.

Zajęcia kulinarne, które odbywają się raz  w miesiącu. Prowadzone są w celu rozwinięcia kulinarnej pasji u dzieci. Zajęcia te pozwalają kształtować odpowiednie postawy żywieniowe -  dzieci z grupy żłobkowej uczestniczą w zależności od trudności wykonania potraw.

 

Sensoplastyka

Zajęcia odbywają się w okresie wiosenno-letnim i pozwalają dzieciom na poznawanie świata poprzez zaangażowanie wszystkich zmysłów.

 

Czytankowo - codzienne spotkania z literaturą dla dzieci

Codzienne spotkania z bajkami, baśniami, wierszami i opowiadaniami. Regularne głośne czytanie zaspokaja potrzeby emocjonalne dzieci, wspiera ich rozwój psychiczny, intelektualny i społeczny, stymuluje wyobraźnię, dostarcza wiele radości. 

 

Edukacja społeczna i zdrowotna

Edukacja społeczna ma na celu ułatwienie dzieciom budowania dobrych, wartościowych relacji z innymi ludźmi, zarówno rówieśnikami, jak i dorosłymi.  

 

Codzienne spacery i zabawy ruchowe

 

Codzienne prowadzimy zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej