607 543 141

ul. Jana III Sobieskiego 15, 02-930, Warszawa - Wilanów

Pon. - Pt. 6:30 - 18:00     przedszkole po Angielsku EN

Rozwój społeczno - emocjonalny

    Rozwój społeczno - emocjonalny to procesy długotrwałe i wzajemnie ze sobą powiązane. Wzajemna zależność tych procesów jest ważnym czynnikiem w kształtowaniu osobowości dziecka. Ich kształtowanie jest niezwykle istotne w prawidłowym i harmonijnym rozwoju, które wymaga szczególnej troski. Rozwój emocjonalno-społeczny uzależniony jest w dużej mierze od wpływów środowiskowych.  Małe dziecko od pierwszych chwil swojego życia przebywa już w środowisku ludzkim. Pierwsze kontakty interpersonalne, w które wchodzi, są inicjowane przez dorosłych. To dorośli wprowadzają dziecko w świat społeczny i to właśnie oni uczą ich norm zachowania obowiązujących w danym społeczeństwie i kulturze. Dziecko stawia pierwsze kroki na drodze do poznania, a zarazem również i przyswojenia tradycji i wzorców kulturowych, które wyznaczają sposób zachowania się.

    Najważniejszą rolę w rozwoju społecznym odgrywa rodzina, a dopełnieniem jest środowisko przedszkolne. Rodzice to osoby, z którymi dziecko po raz pierwszy się spotyka, z którymi wchodzi w interakcje. W trakcie tego procesu dziecko uczy się jak ma postępować w danej sytuacji, dostrzega, jaka jest rola każdego z domowników, jakie są ich wartości.

    Nauczyciel, wychowawca pomaga w kształtowaniu się osobowości dziecka w indywidualnym rozwoju dziecka, wskazuje w jakim kierunku powinien przebiegać ten rozwój poprzez stosowanie różnych metod pracy dydaktyczno - wychowawczej. Całkiem inaczej wyglądają relacje dzieci, które przebywają w grupie przedszkolnej. Dzieci w grupie są pod okiem nauczyciela, który wprowadza określone zasady i reguły. Taki porządek zachęca dzieci do pozytywnych zachowań i nawiązywania dobrych kontaktów z innymi rówieśnikami, do zgodnego współżycia w grupie.

    Wspierając rozwój społeczny i emocjonalny dziecka należy oprzeć się na najważniejszej formie jego aktywności czyli zabawie. Na ruchu, który jest naturalna potrzebą dziecka.

    W pracy z dziećmi wykorzystujemy elementy  Pedagogiki Zabawy - KLANZA.

    Pedagogika zabawy to aktywności pozwalające na:

- integrowanie grupy,

- usuwanie strachu, poczucia lęku,

- zaktywowanie wszystkich zmysłów,

- wyzwolenie twórczości poprzez dramę, tańce i pląsy, różne formy plastyczne,

- działanie pozbawione rywalizacji i walki o zwycięstwo.

    Głównym atrybutem wykorzystywanym w pracy opisywaną metodą jest duża, kolorowa chusta, która przyciąga uwagę dzieci, ożywia je i daje im wiele radości powodując uśmiech na twarzy malucha. Pomaga dzieciom zapomnieć o strachu i lepiej poznać innych uczestników zabawy.

    Aby ułatwić dziecku pozbycie się nadmiaru stresu, zmniejszyć napięcie psychiczne ciekawą formą  masażyki.

    W rozwoju społeczno- emocjonalnym dzieci przedszkolnych pomocna może być metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

    Podstawowym założeniem tej metody to rozwijanie poprzez ruch:

-świadomość własnego ciała i usprawniania ruchowego,

-świadomości przestrzeni i działania w niej,

-poczucia bezpieczeństwa,

-dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu, kreatywności.

    Podczas ćwiczeń tą metodą dziecko poznaje własne ciało, poznaje przestrzeń, uczy się rozumienia komunikatów werbalnych i niewerbalnych. Staje się aktywniejsze i twórcze. Poprzez współdziałanie w grupie uczy się nawiązywania kontaktów i współpracy z innymi.

    Proponowane ćwiczenia służą rozwijaniu empatii. Stosowanie metody Weroniki Sherborne w terapii dziecka pozwala na wyładowaniu nadmiernej energii dziecka nadpobudliwego w sposób społecznie akceptowany.

    Zabawy teatralne polegają na tworzeniu inscenizacji z dziećmi w rolach głównych. Przedszkolak biorąc udział w widowiskach poznaje samego siebie i własne możliwości. Zdobywa umiejętność poruszania się w przestrzeni, słuchania, wypowiadania się, oraz rozwija własną wyobraźnię i uczy się współdziałać w zespole. Zabawy teatralne zaspokajają potrzeby i zachowania dziecka. Dziecko bawiąc się zdobywa doświadczenia związane z dzieleniem swego miejsca aktywności z innymi. Jest to warunek prawidłowego przebiegu wszystkich zabaw.

Z ostatniej chwili:
  • Prowadzimy zapisy na rok szkolny 2019/20. Zapraszamy dzieci z roczników 2017 i 2018  |  18 czerwca zapraszamy wszystkich rodziców na godz. 15.00 na  uroczyste zakończenie roku w grupach, pożegnanie dzieci idących do szkoły oraz piknik rodzinny.