607 543 141

ul. Jana III Sobieskiego 15, 02-930, Warszawa - Wilanów

Pon. - Pt. 6:30 - 18:00     przedszkole po Angielsku EN

Rozwój intelektualny

Rozwój intelektualny – metody pracy

    Wiek przedszkolny to niezmiernie ważny okres w życiu jednostki. Kształtuje się tu bowiem osobowość dziecka, pojawiają się pierwsze doświadczenia, następują duże procesy rozwojowe (rozwój fizyczny, umysłowy i emocjonalno – społeczny). Dziecko podczas pobytu w przedszkolu powinno osiągnąć gotowość szkolną. Aby do tego doszło konieczna jest dojrzałość umysłowa. Podstawą owej dojrzałości umysłowej jest rozwój procesów poznawczych: rozwój wrażeń i spostrzeżeń, uwagi, pamięci, mowy i myślenia. Nauczyciele, aby osiągnąć jak najlepsze efekty swojej działalności wykorzystują nowoczesne metody pracy.

,,Dziecięca matematyka”  (wg prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej)

    „Dziecięca matematyka” to koncepcja wspomagania rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną realizowana, tak by zapewnić im sukcesy w nauce. Najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka, które stanowią budulec do tworzenia pojęć i kształtowania umiejętności. Program jest w taki sposób opracowany aby umożliwić dziecku sukces w nauce szkolnej minimalizując  niepowodzenia podczas procesu uczeniu się matematyki.

     Celem „Dziecięcej Matematyki” jest:

- stworzenie dziecku pozytywnych warunków do harmonijnego rozwoju intelektualnego,

- wspieranie rozwoju wszystkich dzieci, czyli tych zdolnych jaki i tych które rozwijają się wolniej,

- kształtowanie u dzieci przyjaznego nastawienia do uczenia się, w tym zdolności do podejmowania wysiłku intelektualnego,

- konstruowanie wiedzy w taki sposób, aby przedszkolak mógł osiągnąć swoim umysłem wiedzę matematyczną oraz ją wykorzystać,

- wychowywanie dzieci w pozytywnym nastawieniu do dorosłych i dzieci, aby dobrze wiodło im się wśród innych.

    W przedszkolu edukacja matematyczna metodą E. Gruszczyk- Kolczyńskiej odbywa się poprzez zabawę, atrakcyjne zajęcia oraz w sytuacjach codziennych. Zajęcia są wypełnione zabawami, ciekawymi zadaniami i grami.

Zabawy badawcze, doświadczania, obserwacje przyrodnicze

„Powiedz mi, a zapomnę,

pokaż - a zapamiętam,

pozwól mi działać, a zrozumiem!"

Konfucjusz

    Powszechnie wiadomo, iż dziecko w wieku przedszkolnym charakteryzuje naturalna ciekawość, tego co je otacza. Najlepszym sposobem zaspokojenia naturalnej ciekawości dziecka są zabawy badawcze i eksperymenty o charakterze badawczym.
  Zabawy te stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dziecka. Rozwijając umiejętność krytycznego myślenia, myślenia przyczynowo -skutkowego, porównywania i uogólniania, przyczyniają się do rozszerzenia horyzontów myślowych przedszkolaka. I chociaż niektóre eksperymenty wydają się trudne, bo związane z dziedzinami, takimi, jak fizyka lub chemia, to dają dziecku okazję do odkrywania i zgłębiania fascynującego świata przyrody i techniki, a wiedza i umiejętności zdobywane we wczesnym dzieciństwie staja się inspiracją i pomostem do wiedzy zdobywanej na kolejnych szczeblach edukacji.

Glottodydaktyka (według prof. B. Rocławskiego)

    Glottodydaktyka to nowa metoda przygotowująca dzieci do nauki czytania i pisania. Przygotowanie do czytania i pisania  rozpoczynamy już od pierwszych dni pobytu w przedszkolu, nie traktując tego jako poważną naukę, ale jak wesołą wspólną zabawę "buzią i językiem", dającą jednak ważne efekty.

    Pierwszym zadaniem w metodzie glottodydaktycznej jest rozwój narządów mowy i ćwiczenia oddechowe. W metodzie glottodydaktycznej ćwiczymy równocześnie umiejętność syntezy wyrazów ( łączenia sylab i głosek w wyraz ), wprowadzamy nowe głoski i łączymy je z wzorem graficznym. Dzieci, które opanowały syntezę i analizę fonemową i potrafią związać literę z fonemem (czyli głoską), mogą rozpocząć naukę czytania metodą "ślizgania się" z litery na literę, dającą możliwość płynnego, szybkiego czytania. Wykorzystujemy do tego specjalne plansze i klocki LOGO.

Metoda twórczego myślenia J. Osborne

Burza mózgów

    Metoda zabawowa, kształtująca pomysłowość i wyobraźnię. Pomysły mogą być oczywiste, banalne, ale z czasem niespodziewane, fantastyczne, innowacyjne.

    Celem tej metody jest zgromadzenie w krótkim czasie dużej ilości pomysłów na rozwiązanie jakiegoś problemu.

    Nauczyciel przedstawia problem, udziela głosu zgłaszającym pomysły rozwiązań, które zapisuje na tablicy. Trzeba podkreślić, że nauczyciel zbiera wszystkie informacje, choćby wydawało się niedopasowane lub nie na temat, a zbierane myśli winny być widoczne dla wszystkich. Po wyczerpaniu pomysłów następuje dyskusja i wybór najlepszego rozwiązania.

Metoda projektu badawczego

    Według prof. Lilian Katz, która wprowadziła metodę projektów badawczych do pedagogiki wczesnodziecięcej i jest światowym ekspertem w tym temacie:

    "Projekt” to pogłębione badanie tematu lub zjawisk o dużej wartości poznawczej, warte zainteresowania dzieci. Projekt daje możliwość wykorzystania w programie nauczania wzajemnie zależnych od siebie reguł rozwojowych, uczenia się oraz nauczania małych dzieci."

    Pozwala zatem dzieciom na samodzielne rozwijanie zainteresowań, kierowanie własnym uczeniem się. Podejście projektowe składa się z trzech etapów. W pierwszym dzieci pod kierunkiem nauczyciela wybierają temat, który je interesuje i jest możliwy do zbadania. Dyskutują o temacie, stawiają hipotezy badawcze i wspólnie z nauczycielem planują różnorodne przedsięwzięcia. Następnie gromadzą dane, przeprowadzają wywiady, zapraszają „ekspertów”, prowadzą badania terenowe, tworzą modele, eksperymentują – wszystko po to, by sprawdzić swoje hipotezy. Ostatnim etapem pracy projektowej jest podsumowanie i przedstawienie na forum wyników projektów.

Z ostatniej chwili:
  • Prowadzimy zapisy na rok szkolny 2019/20. Zapraszamy dzieci z roczników 2017 i 2018  |  18 czerwca zapraszamy wszystkich rodziców na godz. 15.00 na  uroczyste zakończenie roku w grupach, pożegnanie dzieci idących do szkoły oraz piknik rodzinny.