607 543 141

ul. Sobieskiego 15, 02-930 Warszawa - Wilanów

Pon. - Pt. 6:30 - 18:00

Program edukacyjny

„Odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne - najtrwalsze, najpewniejsze i najświetniejsze ze zdobyczy.”

Kazimierz Przerwa-Tetmajer

 

    Szczęśliwe dzieciństwo to pragnienie każdego rodzica dla swojego dziecka. W tym wyjątkowym okresie dziecko potrzebuje uwagi i zainteresowania, a my rozumiemy indywidualne potrzeby każdego naszego wychowanka.

    Przedszkole „Dzieciątka Jezus” to miejsce przyjazne dla wszystkich. W naszej działalności kierujemy się wysokimi standardami moralnymi, stymulujemy wrażliwość moralną i wdrażamy  wartości katolickie.

Oferujemy bogaty program zajęć i atrakcji.

    W ramach codziennych zajęć dbamy o komfort psychiczny naszych podopiecznych pozwalając im na rozwijanie kreatywności i radosną eksplorację środowiska.

    Ogólne ramy naszej koncepcji kształcenia i wychowania wyznaczają następujące przesłania:

  • idea kształcenia opiera się na takich przesłankach, które w centrum stawiają podmiotowość dziecka

    Gwarantujemy dziecku poczucie bezpieczeństwa, troskliwą opiekę zarówno fizyczną jak i psychiczną, pielęgnujemy dziecięce talenty, tworzymy taki klimat i atmosferę pracy, która pozwala na radosną i pełną wrażeń intelektualnych, wszechstronną  edukację – edukację przyjazną dziecku.

  • człowiek jest niepodzielną osobowością

    Edukacja winna więc oddziaływać na wszystkie jej sfery – nie może ograniczać się do inspirowania wybranych. W pracy pedagogicznej z dziećmi staramy się  uruchomić takie procesy, które pozwolą na całościowe postrzeganie, ukazanie wzajemnych związków, wystąpienie dodatniego transferu w uczeniu się oraz powiązanie relacji człowieka ze środowiskiem, w którym żyje.

  • rozwój dokonuje się przede wszystkim w toku własnej aktywności, w szczególności zaś w wyniku działania twórczego, innowacyjnego   

    Staramy się by istotą pracy nauczyciela w naszym przedszkolu nie było nauczanie lecz aranżowanie uczenia się tak, by stroną aktywną w procesie dydaktycznym było dziecko. Nauczyciel tylko tę aktywność organizuje, podtrzymuje, ukierunkowuje. Jego zadaniem jest stwarzanie takich warunków i stosowanie takich zabiegów, które wspierają rozwój dziecka.

  • nieodłączną cechą oddziaływań dydaktycznych jest różnorodność

    Powtarzalność jest jedną z ważniejszych barier w rozwoju osobowości. W naszym przedszkolu różnorodność obejmuje zarówno tematykę, zadania, ćwiczenia jak i drogi poznania. Dzięki niej uatrakcyjniamy zajęcia wykorzeniając najgorszą ich zmorę – nudę.

    Metody, z których czerpiemy oraz idee, które są nam szczególnie bliskie:

- rodzicielstwo bliskości (Attachment Parenting, AP) – czytaj więcej >>

- porozumienie bez przemocy (Nonviolent Communication, NVC) – czytaj więcej >>

- pedagogika Marii Montessori – czytaj więcej

 

Z ostatniej chwili:
  • 12.06 Muzeum Narodowe – grupa „Delfiny” – wyjazd autokaru godz. 9.30. | 15.06 „Bajkolandia” wyjazd godz.9.30 - grupa „Biedronki”. | 17.06 (niedziela) –Msza Św. Dziękczynna o godz. 11.00 w kościele parafialnym | 20.06 uroczyste zakończenie roku godz. 14.30. | 21.06 zbiórka godz.7.50 - Farma Iluzji całodniowa wycieczka autokarowa- grupa „Delfiny | 25.06 zebranie ogólne rodziców o godz. 18.00